Sørumsand Festivitet

Kjært barn har mange navn, og lokalt blir huset kalt Festiviteten eller bare Teten. Helt fra huset ble bygget i 1935 har det vært et populært samlingssted for Sørumsands befolkning. Her har det vært kino, revyer, konserter, bibliotek, og i kjelleren til og med folkebad.

Lyse flotte selskapslokaler

Sørumsand festivetslokale har flotte lokaler til utleie til mange forskjellige private formål som bryllupsfester, konfirmasjoner og selskaper.

 Lokalene egner seg også ypperlig til både bedrifter, lag og foreninger.

Populær kulturarena

Det arrangeres mange forskjellige typer kulturarrangementer på «Teten». Her arrangeres det konserter, foredrag utstillinger og mye mer.

Forsamlingslokale i 90 år

«Teten» på Sørumsand har vært et kjært forsamlingslokale og kulturarena på Sørumsand i snart 90 år. 

Sørumsand Festivitet

Kjært barn har mange navn, og lokalt blir huset kalt Festiviteten eller bare Teten. Helt fra huset ble bygget i 1935 har det vært et populært samlingssted for Sørumsands befolkning. Her har det vært kino, revyer, konserter, bibliotek, og i kjelleren til og med folkebad.

Teten ble for noen år siden betydelig opprustet, slik at den i dag fremstår som et godt forsamlingslokale til bruk for ulike aktiviteter. Store sal blir mye brukt til ulike kulturarrangementer. Den vakre salen med sin gode akustikk er blitt svært attraktiv for musikere. Sørum Jazzklubb har blant annet sine konserter her. Både store sal og den mindre salen i andre etasje er dessuten mye i bruk til brylluper og andre private arrangementer og jubileer.

NYE LEIEPRISER FRA 01.01.2021.

Styret har funnet det nødvendig å øke leieprisene fra 01.01.2021. De nye leieprisene framgår under det respektive lokale. Leieprisene til møter på ukedager økes ikke.

NYE RENHOLDSREGLER

Styret for Festiviteten har inngått avtale med et renholdsbyrå som skal foreta all vask etter utleie. Kostnaden til vask legges inn i leieprisen. Dette betyr at vask av lokalene er inkludert i leieprisen. 

For leie til ordinære møter på 2 – 3 timer på ukedager betales halv pris av selve husleien, mens renholdet må betales fullt ut.

De nye leieprisen er kunngjort under det respektive lokale.

Årsaken til denne endringen er at det av og til er registrert noe dårlig renhold, samt at mange leietakere ønsker å betale for renholdet framfor å vaske selv etter et hyggelig selskap.

Styret for Festiviteten ønsker å holde en god standard på renholdet.