LEIEAVTALE SØRUMSAND FESTIVITET

Det er inngått avtale om utleie


til:……………………………………………………. Telefon nr.…………………….


Adresse:……………………………………………………………………………………………………


Festiviteten leies bort den……………….


Med følgende rom: ………………………………………………………………………………..


Leie inkludert vask av lokalene er kr. …………….


Jeg bekrefter at jeg som leietaker har fylt 25 år.

Jeg er klar over følgende begrensning i antall personer:

– Store sal maks 120 personer

– Lille sal maks 60 personer

– Peisestua maks 30 personer

-Lokaler i Festiviteten kan leies ut til personer over 25 år og som har bosted i Norge. Leietaker må selv være tilstede under arrangementet på Festiviteten.

-Leietaker må oppgi formålet med leien. Formålet er: …………………………………………………

-Overnatting er ikke tillatt i huset.

– Det er ikke nok stoler og bord til å dekke til full kapasitet i både første og andre etasje. Stoler og bord må da eventuelt bæres mellom etasjene.

-Instruks for bruk av oppvaskmaskin finnes på kjøkkenet. Følg instruksen nøye.

-Kluter og håndklær holdes av leietaker.

-Fakler skal stå på nederste steintrapp ved parkeringsplassen etter påbud fra brannvesen.

-Vinduer og dører på baksiden og sentrumsiden skal være lukket pga. støy mot naboer.

-De leide lokaler skal være ryddet etter bruk. Dette gjelder også toaletter, ganger og trapper.Inventar skal settes tilbake slik det sto når leietaker ankom lokalet. Alle bord som er benyttet skal vaskes av leietaker.

– Bord og stoler som flyttes i salene skal bæres og ikke skyves over golvet.

-Ved bruk av kjøkken skal utstyr vaskes og settes på plass. Alt benyttet servise, bestikk, glass osv. skal vaskes opp og ryddes bort. Kjøkkenbenker og bord skal vaskes. Kjølerom skal rengjøres på hyller og gulv.

-Matavfall, papir og restavfall skal kildesorteres og plasseres i dunker utenfor huset.

-Glass- og metallemballasje må leietaker ta med hjem selv.

-Uteområdet ryddes for søppel.

-Hvis ikke leietaker rydder tilfredsstillende, faktureres kr. 1.000,- i tillegg.

-Leietaker er ansvarlig dersom det påføres skader på hus og/eller inventar.

-Meld fra hvis det oppstår skader på hus eller inventar.

-Musikken avsluttes senest kl.01.00.

-Alle skal være ute og huset stengt senest kl. 02.00.

-Slokk alle lys og påse at alle dører er stengt.

-Dersom leietaker ikke overholder fastsatte regler, holdes leietaker økonomisk ansvarlig.

-Leien betales til konto nr. 1321.62.48478 på forskudd.

-Nøkler utleveres ved undertegning av leieavtale og fremvisning av kvittering for betalt leie.

Branninstruks for leietaker

Leietaker plikter å oppnevne en brannansvarlig før arrangementet/festen starter.

Brannansvarlig skal før arrangementet/festen starter informere alle deltakerne om hvor rømningsveiene finnes og hvor møteplass utendørs er.

Bygningen har automatisk brannvarsling til brannvesenet.

Hvis brann oppstår:RING 110 OG FORTELL HVOR DET BRENNER

Leietaker/brannansvarlig plikter å sette seg inn i følgende:

·Hvor rømningsveier er. Og passe på at det er frie veier.

·Alle dører sjekkes at de er lette å åpne uten nøkkel. De skal ikke på noe tidspunkt være låst under arrangementet.

·Sjekk ut hvor brannslukkingsutstyr finnes.

·Gå gjennom fordeling av arbeidsoppgaver ved eventuelt branntilløp – hvem sjekker garderober, wc, kjøkken etc.

·Avtale møteplass ute ved eventuelt branntilløp (Parkeringsplassen).

Før lokalene forlates etter arrangementet, skal man påse at:

·Alle levende lys er slukket.

·Kaffetraktere er slått av og stikkontaktene tatt ut.

·Oppvaskmaskinen er slått av og vannkranen stengt

·Alle elektriske lys er slukket

·Alle dørene er låst.

Viktige telefoner ved brann/ulykker:

Brannvesen 110

Politi nødnummer 112

Ambulanse 113

Luftambulanse 113

Politi 02800

Sørumsand den ……………………………………………….

Jeg har lest og forstått innholdet i leieavtalen og branninstruksen og forstår hva jeg skal gjøre ved en eventuell brannsituasjon.

For Festiviteten:                                       Leietaker:

…………………………………………………… …………………………………………………